Powered by SUM-NET
 

Etap drugi - wybór bazy danych

Tematyka poszukiwań, zakres chronologiczny oraz limit językowy determinuje wybór bazy danych.

Biblioteka SUM ma opłacony dostęp do następujących baz danych:

Bazy ogólnomedyczne:
Medline – ogólnomedyczna baza, zawiera opisy artykułów z czasopism światowych z przewagą amerykańskich;
Embase – ogólnomedyczna baza, zawiera opisy artykułów z czasopism światowych z przewagą europejskich; baza o poszerzonym profilu farmakologicznym;
Polska Bibliografia Lekarska - ogólnomedyczna baza, zawiera opisy artykułów głównie z czasopism polskich, opisy monografii, prac habilitacyjnych i doktorskich, materiałów zjazdowych.

Bazy specjalne:
Science Citation Index – baza wielodziedzinowa (nie tylko medyczna), służy głównie wyszukiwaniu cytowań publikacji, jakkolwiek jest też bazą bibliograficzną.


Etap 3 Budowanie strategii i przeprowadzenie wyszukiwania.

 
medyczne_bazy_danych/etap_2_wybor_bazy_danych.txt (925 views) · ostatnio zmienione: 2011/03/01 10:12 przez jseiffert
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki