Powered by SUM-NET
 

Etap Piąty - przeglądanie, zapisywanie i drukowanie rezultatów wyszukiwania

Opis publikacji

Rezultaty wyszukiwania, które spełniają żądane kryteria wyszukiwania, prezentowane są w postaci wykazu opisów bibliograficznych publikacji, zawierających niezbędne informacje do ich odnalezienia. Opis może być w formie skróconej (zawiera tylko niektóre elementy opisu) lub pełnej (zawiera wszystkie elementy opisu). Opis bibliograficzny, aby jednoznacznie identyfikował publikację, powinien zawierać:

  • nazwisko i inicjał(y) imienia autora, tytuł pracy;
  • dane czasopisma: skrót tytułu, rok wydania, numer woluminu, numer czasopisma, w którym zamieszczony jest artykuł;
  • numery stron w czasopiśmie, na których mieści się artykuł.

Przykład z bazy Medline:Bardzo pomocnym elementem opisu jest streszczenie, ponieważ zawiera najistotniejsze informacje o treści publikacji. W bazach danych korzysta się ze streszczeń w języku angielskim umieszczanych przez samych autorów na początku lub na końcu artykułu.

Sortowanie razultatów

Rezultaty wyszukiwania, prezentowane w postaci wykazu, można posortować alfabetycznie wg np: nazwiska autora, tytułu czasopisma, roku wydania, języka publikacji itp.

Przykład z bazy Medline:


Zaznaczanie wybranych rekordów do zapisania lub wydruku

Większość baz danych umożliwia zaznaczanie rekordów (markowanie), a powstałą w ten sposób listę można zapisać w postaci pliku tekstowego na dysku lub dyskietce, wydrukować czy wysłać e-mailem.


Etap 6 Dostęp do pełnego tekstu.

 
medyczne_bazy_danych/etap_5_rezultaty_wyszukiwania.txt (925 views) · ostatnio zmienione: 2009/08/19 09:01 przez jseiffert
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki