Powered by SUM-NET
 

Zarządzanie rezultatami wyszukiwania

Jako rezultat wyszukiwania wyświetlone zostaną opisy publikacji, odpowiadające zadanemu zapytaniu.

Opcje wyświetlania rezultatów

W celu wybrania formatu wyświetlania, ilości wyświetlanych na stronie pozycji oraz kolejności opisów, należy rozwinąć listę Display Settings, znajdującą się nad rezultatami. Po wybraniu preferowanych ustawień należy potwierdzić wybór klikając przycisk Apply.

Format opisu (Format)

Domyślny format opisu to Summary – zawiera podstawowe dane potrzebne do identyfikacji publikacji: tytuł, nazwiska autorów, skrót tytułu czasopisma, rok, wolumin, strony, na których opublikowano artykuł. Tytuł jest jednocześnie linkiem do pełniejszego opisu zawierającego m. in. streszczenie pracy (jeśli jest dostępne) oraz linki do pełnego tekstu artykułu.

Format Summary służy do szybkiego przeglądania listy publikacji. W przypadku, gdy przeglądający chce od razu widzieć streszczenia wszystkich publikacji, bez konieczności każdorazowego otwierania pełniejszego opisu, zalecana jest zmiana używanego formatu na Abstract.

Ilość rezultatów na stronie (Items per page)

Na pierwszej stronie pokazane jest 20 publikacji, przejście do następnych rezultatów odbywa się przez kliknięcie Next.
Możliwe jest także wyświetlenie większej liczby rezultatów na stronie przez wybór z menu Items per page.

Kolejność rezultatów (Sort by)

Kolejność prezentowanych rezultatów podyktowana jest datą wprowadzenia do bazy tzn. najnowsze prace na początku.
Należy podkreślić, że nie zawsze data wprowadzenia pokrywa się z datą publikacji.
Możliwa jest zmiana kolejności opisów przez użycie menu Sort by.

Zaznaczanie rezultatów

W trakcie przeglądania rezultatów wyszukiwania możliwe jest zaznaczanie wybranych opisów. Wyboru opisów dokonuje się przez kliknięcie okienka po lewej stronie opisu.

Drukowanie rezultatów

Rezultaty wyszukiwania można wydrukować. Możliwe jest wydrukowanie wszystkich rezultatów lub tylko wybranych. W celu przygotowania rezultatów do drukowania należy wybrać z menu Display settings format Summary (text) lub Abstract (text) a następnie włączyć drukowanie strony z menu przeglądarki internetowej.

Zapisywanie rezultatów (Send to)

Rezultaty wyszukiwań można zapisać. Możliwe jest zapisanie wszystkich rezultatów lub tylko wybranych. Należy wybrać z menu Send to rodzaj akcji, którą się chce przeprowadzić:
File – utworzenie pliku tekstowego w dowolnym formacie np. Summary (text), Abstract (text), Medline;
Collections – dodanie do kolekcji w ramach MyNCBI;
Order – odesyła do serwisu elektronicznego dostarczania dokumentów;
Clipboard – dodanie rezultatów do Schowka Clipboard;
E-mail – wysłanie rezultatów pocztą elektroniczną.

Schowek (Clipboard)

Wybrane rezultaty można przesłać do Schowka przy użyciu menu Send to. Po przesłaniu opisów ukazuje się informacja o liczbie umieszczonych w nim rezultatów, a także po prawej stronie link z wejściem do Schowka. W Schowku możliwa jest dalsza praca z opisami tzn. ich drukowanie i zapisywanie.
Opisy publikacji wysłane do Schowka pozostają tam przez 8 godzin.


Wyczyszczenie Schowka odbywa się przez wybranie opisów do usunięcia a następnie kliknięcie Remove selected items.

 
medyczne_bazy_danych/korzystanie_z_bazy_pubmed/rezultaty_wyszukiwania.txt (1247 views) · ostatnio zmienione: 2011/08/30 11:12 przez atyczka
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki