Powered by SUM-NET
 

Wyszukiwanie proste

Najprostszym sposobem wyszukiwania w bazie PubMed jest wpisanie dowolnego słowa lub frazy w pole wyszukiwania i kliknięcie przycisku Search.
Wpisane słowo lub fraza zostanie automatycznie „przetłumaczone” (Automatic Term Mapping) na język bazy danych i wyszukane zostaną odpowiadające zapytaniu publikacje.
Ze sposobem, w jaki baza „tłumaczy” zapytanie, można się zapoznać w ramce Search details, znajdującej się po prawej stronie rezultatów wyszukiwania.
PubMed w przypadku takiego wyszukiwania pomija tak zwane słowa-stop (stop words) np. and, with, for - pełna lista słów-stop. W przypadku wpisywania frazy wskazane jest wpisanie tylko istotnych słów, z pominięciem łączników.

Maskowanie

Przy wyszukiwaniu w PubMed możliwe jest tzw. maskowanie końcówek wpisanych słów; polega ono na zastąpieniu końcówki wyrazu gwiazdką * - rezultatem będzie wyszukanie terminów zaczynających się od wpisanego wyrazu. Np. wpisanie słowa carcinogen* będzie skutkowało wyszukaniem: carcinogen, carcinogenesis, carcinogenecities itp.
Uwaga! Zastosowanie maskowania wyłącza automatyczne mapowanie („tłumaczenie” przez bazę) wpisanego terminu.

Wymuszanie wyszukiwania frazy

Podobnie jak w wyszukiwarkach internetowych (np. Google), możliwe jest wymuszenie na bazie wyszukiwania frazy w całości – służy temu ujęcie frazy w cudzysłów. W tym przypadku fraza zostanie wyszukana dokładnie w takiej kolejności słów i ich brzmieniu, w jakiej została wpisana. Operacja ta wyłącza automatyczne mapowanie (tłumaczenie zapytania), co skutkować będzie zmniejszeniem liczby rezultatów, ale jednocześnie sprawi, że wyszukiwanie będzie bardziej precyzyjne.

 
medyczne_bazy_danych/korzystanie_z_bazy_pubmed/wyszukiwanie_proste.txt (3384 views) · ostatnio zmienione: 2011/09/08 13:30 przez atyczka
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki