Powered by SUM-NET
 

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwanie poprzez zastosowanie zaawansowanych narzędzi daje użytkownikowi bardziej precyzyjne rezultaty czyli więcej „trafionych” opisów publikacji. Korzystanie z tych narzędzi wymaga jednak posiadania umiejętności i wiedzy dotyczącej obsługi bazy.

Okno wyszukiwania zaawansowanego (Advanced)

Najbardziej odpowiednim sposobem na przeprowadzanie wyszukiwania zaawansowanego jest przejście z głównej strony PubMed do okna Advanced, które umożliwia zastosowanie zaawansowanych technik wyszukiwania przy użyciu jednego formularza.

Okno Advanced oferuje następujące metody wyszukiwania:

Wyszukiwanie przez pola w opisie - Search Builder

Łączenie wyszukiwań operatorami boolowskimi - Search History

Inne metody wyszukiwania zaawansowanego

 
medyczne_bazy_danych/korzystanie_z_bazy_pubmed/wyszukiwanie_zaawansowane/wstep.txt (1747 views) · ostatnio zmienione: 2011/09/07 14:03 przez atyczka
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki