Powered by SUM-NET
 

Rozszerzanie lub zawężanie wyszukiwania

Jeśli rezultatów wyszukiwania jest zbyt mało należy:

  • Użyć terminów bliskoznacznych połączonych operatorem OR;
  • Użyć szerszego terminu z tezaurusa lub rozszerzyć termin o terminy podrzędne;
  • Użyć wszystkich określników terminu;
  • Zastosować łącznie wyszukiwanie w tezaurusie z wyszukiwaniem przez dowolne słowa.

Jeżeli rezultatów wyszukiwania jest zbyt dużo należy:

  • Użyć tylko terminów z tezaurusa;
  • Użyć terminów węższych np. Jaundice (termin ogólniejszy), Jaundice, obstructive (termin węższy);
  • Wyłączyć funkcję rozszerzania o terminy podrzędne,
  • Zawęzić występowanie terminu do publikacji, w których jest on głównym tematem np. „Hypertension/drug therapy”[Majr];
  • Zastosować określniki terminu np. Heart Aneurysm - drug therapy;
  • Połączyć wyszukiwanie terminów z tezaurusa z wyszukiwaniem słowa w tytule np. „Hypertension/drug therapy”[Mesh] AND pharmacotherapy [ti]
 
medyczne_bazy_danych/korzystanie_z_bazy_pubmed/za_duzo_za_malo_rezultatow_wyszukiwania.txt (1051 views) · ostatnio zmienione: 2011/03/01 10:34 przez jseiffert
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki