Powered by SUM-NET
 

Baza Medline a serwis PubMed

Korzystając z bazy Medline lub serwisu PubMed należy mieć świadomość różnic i podobieństw tych dwu źródeł informacji medycznej.

Zasady dostępu

Baza Medline jest bazą prenumerowaną (opłacaną), dostępną w ramach sieci komputerowej SUM. Serwis PubMed natomiast jest bezpłatny, dostępny z dowolnego komputera podłączonego do internetu.

Zawartość

Zawartość obu baz nie jest taka sama. Medline zawiera artykuły z czasopism, które przeszły proces weryfikacji i zostały zakwalifikowane do włączenia do bazy - zasady kwalifikacji czasopism do bazy Medline. W serwisie PubMed znajdują się artykuły z naukowych czasopism medycznych jak również czasopism interdyscyplinarnych także takie, które nie zostały zakwalifikowane do włączenia do Medline. Zarówno Medline jak i PubMed zawierają najstarsze opisy za lata 1950-1965 pod nazwą OldMedline.

Linki do pełnych tekstów

Obie bazy umożliwiają przejście od opisu w bazie do pełnego tekstu artykułu w czasopiśmie elektronicznym. W bazie Medline należy skorzystać z linku Full Text po prawej stronie opisu bibliograficznego. Istnieje również możliwość wybrania tylko takich opisów, których pełne teksty są dostępne w Bibliotece Głównej SUM. Serwis PubMed także umożliwia umieszczenie przy opisach informacji o lokalnej dostępności wybranego artykułu. Biblioteka SUM wykorzystując tę możliwość, dodała do artykułów z czasopism dostępnych online w Bibliotece ikony-linki, prowadzące bezpośrednio do pełnego tekstu publikacji.

Wyszukiwanie

Obie bazy ułatwiają wyszukiwanie użytkownikowi nie znającemu języka haseł przedmiotowych MeSH. Po wpisaniu frazy w Medline w wyszukiwaniu Basic Search a w PubMed w okno wyszukiwania stosowane jest tzw. mapowanie, co oznacza, że narzędzia bazy automatycznie tłumaczą wpisaną frazę na hasła MeSH oraz dodają do nich wpisane słowa jako słowa kluczowe, co zwiększa ilość rezultatów, zmniejszając jednocześnie ich trafność. Użytkownikowi prezentowane są tylko rezultaty, jednak aby zobaczyć w jaki sposób zostało przetłumaczone zapytanie należy przejść do okienka Search Aid w Medline lub na zakładkę Details w PubMed.

Korzystanie z wyszukiwania przez hasła przedmiotowe

Drugim sposobem wyszukiwania, zarówno w jednej jak i drugiej bazie, jest wybranie haseł przedmiotowych z tezaurusa. W Medline należy przejść do wyszukiwania Search Tools. PubMed natomiast oferuje osobną bazę MeSH Database, gdzie po wybraniu hasła przechodzi się do bazy bibliograficznej. Rezultatem wyszukiwania są opisy publikacji odpowiadające wybranemu hasłu. Baza MeSH Database jest domyślnie ustawiona na rozszerzanie o hasła podrzędne, natomiast w Medline to użytkownik decyduje wybierając hasło MeSH, czy ma ono być rozszerzone (funkcja Explode). Obie bazy pozwalają na wybranie określników do haseł (Subheadings).

Limitowanie

Limity w bazie Medline dostępne są w wyszukiwaniu Basic Search, Advanced Ovid Search, SilverPlatter Search oraz Multi-Field Search. Wybrany limit obowiązuje tylko w danym wyszukiwaniu. PubMed oferuje limity w zakładce Limits. Wybrany limit stosowany jest tak długo, aż zostanie wyłączony.

Historia wyszukiwania

W Medline okno z historią wyszukiwania jest widoczne we wszystkich rodzajach wyszukiwania i zawiera wszystkie poprzednie zapytania wyszukiwawcze, które mogą być łączone operatorami AND i OR przy użyciu przycisków u dołu okna historii wyszukiwania. Natomiast historia wyszukiwania w PubMed umieszczona jest w zakładce History. Wyszukiwania można łączyć operatorami AND, OR, NOT, które muszą być pisane wersalikami.

Personalizacja

Baza Medline umożliwia stworzenie indywidualnego konta użytkownika (Personal Account) i zapisanie strategii wyszukiwania, ustawianie powiadomień o aktualizacjach bazy lub utworzenie RSS. W PubMed strategię wyszukiwania można zapisać jako Bookmark lub Favourites z okna Details (będzie dostępna na lokalnym komputerze). Możliwe też jest stworzenie indywidualnego profilu użytkownika MyNCBI. Strategie wyszukiwanie zapisywane są wtedy na serwerze i dostępne z dowolnego komputera po zalogowaniu się.

Wielkość zbioru rezultatów

Zarówno w Medline jak i PubMed obowiązuje blokada, która uniemożliwia zapisanie zbiorów zawierających w Medline więcej niż 200 rezultatów a w PubMed więcej niż 500 rekordów.

Funkcja Related Articles

Medline i PubMed mają funkcję wyszukiwania podobnych do znalezionego artykułów przez funkcję Medline Find Similiar a PubMed Related Articles. Zestaw jest tworzony na podstawie algorytmu, opartego na porównaniu słów z tytułu, streszczenia i haseł przedmiotowych MeSH. Opisy wyświetlane są w kolejności od najbardziej podobnych.

Pomoc

Obie bazy oferują Pomoc i krótkie podręczniki informujące jak wyszukiwać.

 
medyczne_bazy_danych/porownanie_bazy_medline_i_serwisu_pubmed.txt (4071 views) · ostatnio zmienione: 2011/02/02 18:48 przez jseiffert
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki