Powered by SUM-NET
 

Krótki słownik terminów związanych z bazami danych

Baza danych - zbiór opisów publikacji lub pełnych tekstów, który można przeszukiwać.
Hasło przedmiotowe - słowo, pochodzące z tezaurusa, które precyzyjnie reprezentuje poszukiwany temat.
Określniki terminu - słowa reprezentujące wybrane aspekty tematu np.: terapia, chirurgia, dane statystyczne.
Operatory - AND, OR, NOT - słowa, którymi łączone są terminy wyszukiwania.
Pole rekordu - elementu rekordu, zawierający informacje jednego rodzaju np.: pole autorstwa, pole tytułu, pole opisu źródła publikacji.
Rekord - opis publikacji; zbiór danych na temat jednej publikacji, zawiera np.: tytuł, nazwiska autorów, hasła przedmiotowe.
Słowo kluczowe - dowolne słowo języka bazy.
Rezultaty wyszukiwania - wykaz opisów publikacji, który jest efektem przeprowadzonego wyszukiwania.
Streszczenie, abstrakt - podsumowanie zawartości artykułu.
Termin - słowo, pochodzące z tezaurusa, które precyzyjnie reprezentuje poszukiwany temat.
Tezaurus, indeks haseł przedmiotowych - uporządkowany strukturalnie zbiór kontrolowanego (jednoznacznego) słownictwa.
Tezaurus MeSH - Tezaurus Medical Subject Headings - słownik terminów z dziedziny medycyny wykorzystywany przez bazę Medline.
Tezaurus EMTREE - słownik słownik terminów z dziedziny medycyny wykorzystywany przez bazę Embase.
Źródło publikacji - zawiera informacje, w jakiej większej całości (np.: czasopiśmie, jego roczniku, numerze i na jakich stronach) została opublikowana praca.

 
medyczne_bazy_danych/slownik_terminow_zwiazanych_z_bazami_danych.txt (1204 views) · ostatnio zmienione: 2009/08/18 09:29 przez jseiffert
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki