Powered by SUM-NET
 

Wskaźnik Impact Factor a baza Journal Citation Reports

Wskaźnik Impact Factor (IF) jest obliczany w celu określenia miary oddziaływania czasopisma na środowisko naukowe. Wartość IF dla czasopism obliczana jest rokrocznie.

Przy obliczaniu IF brana jest pod uwagę ilość publikacji i cytowań danego czasopisma. Więcej o zasadach obliczania IF.

Wskaźnik IF obliczany jest tylko dla czasopism, które przeszły proces ewaluacji. Z kryteriami doboru czasopism można się zapoznać na stronie wydawcy bazy.

Wszystkie tytuły czasopism wraz z obliczonymi dla nich wskaźnikami IF publikowane są w bazie Journal Citation Reports (JCR) w połowie roku za rok poprzedni, np. w czerwcu 2010 za rok 2009.

Jak wyszukać w bazie JCR wartość IF - szczegółowa instrukcja

Jak wyszukać w bazie JCR wartość IF - poradnik w pigułce

Dostępność danych o IF

Biblioteka SUM prenumeruje bazę JCR od 1998 roku. Dane za lata 1998-2007 można uzyskać w Dziale Bibliografii i Dokumentacji (bibinfo@sum.edu.pl lub tel. 32 20 83 566), natomiast roczniki 2008-2014 dostępne są online w ramach internetowej sieci SUM lub poprzez zdalną pracę.

 
medyczne_bazy_danych/wyszukiwanie_if/wstep.txt (2803 views) · ostatnio zmienione: 2015/09/23 13:58 przez atyczka
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki