Powered by SUM-NET
 

Warunki dostępu do elektronicznych źródeł informacji udostępnianych przez Bibliotekę SUM

Dostęp do źródeł elektronicznych prenumerowanych (kupowanych) przez Bibliotekę, jak również źródeł bezpłatnie dostępnych w internecie, możliwy jest poprzez stronę Biblioteki SUM.
Źródła elektroniczne oferowane przez Bibliotekę to: czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne i bazy danych. Dostęp do tych źródeł możliwy jest z sieci komputerowej Uczelni lub przez tzw. zdalną pracę.

W sieci SUM:

Rozpoznanie IP komputera - dostęp ograniczany jest poprzez komputerową sieć akademicką o zdefiniowanych numerach IP. Oznacza to, że serwer dostarczający materiały źródłowe rozpoznaje użytkownika po numerze IP (rozpoznaje sieć SUM) i pozwala na skorzystanie z zasobów prenumerowanych przez Bibliotekę;Poza siecią SUM (np. z domu):

Studenci (dostęp przez serwer proxy)*

1. Student starający się o zdalny dostęp do zbiorów musi mieć utworzone konto pocztowe (e-mail) na serwerze uczelni;
2. Należy pobrać i zainstalować dedykowane oprogramowanie zgodnie z instrukcją.

Pracownicy naukowi Uczelni (oprogramowanie "zdalna praca")

1. Pracownik starający się o „zdalną pracę” musi mieć utworzone konto pocztowe (e-mail) na serwerze uczelni;
2. Następnie należy wypełnić formularz online i wydrukować go;
3. Wydrukowany formularz powinien zostać podpisany przez kierownika jednostki (np. Katedry, Kliniki);
4. Formularz należy przesłać do Centrum Informatyki i Informatyzacji;
5. Centrum Informatyki i Informatyzacji weryfikuje podane informacje;
6. Centrum Informatyki i Informatyzacji przesyła pocztą elektroniczną program wraz z instrukcją instalacji;
7. Użytkownik samodzielnie instaluje program.

Doktoranci (oprogramowanie "zdalna praca")

1. Doktorant wypełnia formularz online;
2. Następnie formularz należy wydrukować i potwierdzić w dziekanacie odpowiedniego wydziału;
3. Formularz należy dostarczyć do Centrum Informatyki i Informatyzacji osobiście lub pocztą wewnętrzną;
4. Centrum Informatyki i Informatyzacji przesyła pocztą elektroniczną program wraz z instrukcją instalacji;
5. Użytkownik samodzielnie instaluje program.

 
warunki_dostepu_do_elektronicznych_zrodel_informacji.txt (2906 views) · ostatnio zmienione: 2014/08/12 12:21 przez atyczka
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki